In het vorige blog heb ik uitgebreid beschreven hoe je tot een helder en gedragen projectresultaat komt. In het derde en laatste deel van dit drieluik sta ik stil bij het verschil tussen het doel en het resultaat en waarom het belangrijk is het verschil altijd voor ogen te houden.

Projectdoel en projectresultaat, de Babylonische spraakverwarring en de opdrachtgever

Als een (Business) opdrachtgever denkt aan het project heeft hij vaak vragen als:

  • Welke organisatorische doelen moeten worden behaald?
  • Waarom doen we dit project?
  • Welke effecten moet het opleveren? Beter? Goedkoper? Veiliger? Duurzamer?

De (IT-)Projectleider redeneert vaak vanuit het projectresultaat:

  • Wat moeten we in de organisatie aanpassen/bouwen/veranderen?
  • Hoe moet het nieuwe systeem er uitzien?
  • Hoe gaat het functioneren? Processen, procedures, ….

Deze Babylonische spraakverwarring leidt vaak tot irritatie, besluiteloosheid, stagnatie en te weinig focus. ProjectBoard-meetings zijn langdurige sessies zonder zichtbaar resultaat, maar met veel onvrede en irritatie over en weer. Beheer is ontevreden, want voelt zich niet gehoord en betrokken. Het IT-project wijst op de verschillende mogelijkheden en fancy-functionaliteiten die natuurlijk ook gerealiseerd moeten worden. En de opdrachtgever kijkt sip naar buiten en ziet zijn strategische en gebruikers doelen in rook op gaan. Hoe kan een brug geslagen worden tussen deze ‘werelden’?

Consequenties van dit interpretatieverschil

Doordat zowel het doel als ook het resultaat vanaf het begin van het project niet helder genoeg zijn en niet breed gedragen lopen de meningsverschillen hoog op. Dure uren worden verbrand aan resultaten waar niemand op zit te wachten. En wie moet uiteindelijk de rekening betalen? Valt deze wijziging nu wel of niet binnen het (raam)contract? Zat dit al in de eerder afgegeven projectscope of hebben we hier te maken met een Change Request? Zo ja, hadden we dit al kunnen cq moeten voorzien of is het gewijzigd inzicht?

Hoe dan wel?

Voordat een project gestart wordt moet er eerst helder met elkaar gedeeld worden: Waarom we dit willen? (het projectdoel, lees het eerste blog in deze serie). De volgende vraag is dan: Met wat gaan we dat bereiken? (het projectresultaat, lees het tweede blog in deze serie). En als laatste stap gaan we met elkaar bespreken (en vastleggen): Hoe we het gaan doen?, Welk plan maken we voor de uitvoering van het project? (het projectplan, hierop kom ik in een volgend blog nog uitgebreid terug). Veel onduidelijkheid komt voort uit een onduidelijke beschrijving van het projectdoel (Waarom doen we het?, Wat willen we bereiken?) en wat maken/verbouwen/realiseren we (het projectresultaat).

Hoe zorg je voor alignment tussen doel en resultaat?

Nadat het projectdoel beschreven is en er ook overeenstemming lijkt te zijn over het projectresultaat, moet kritisch beoordeeld worden of dit resultaat helpt om het doel te bereiken. Je kan dit vermoeden controleren door te kijken of het resultaat:

Dit was het laatste blog in deze serie. In het volgende blog geef ik 5 snelle tips voor Succesvolle projecten!

Herken je bovenstaande verschillen van beleving? Zo ja, hoe weet jij de brug te slaan? Zo niet, hoe zorg jij voor een heldere koppeling tussen het projectdoel en het projectresultaat? Plaats je reactie in het commentaarveld hieronder. Alvast bedankt!

Deel dit artikel met je netwerk

Je kunt dat doen door gebruik te maken van de knoppen hieronder voor LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+. Op deze manier kunnen ook anderen hun voordeel doen met deze informatie. Alvast bedankt hiervoor!