In het vorige blog heb ik uitgebreid beschreven hoe je tot een helder en gedragen projectdoel komt. In het tweede deel van dit drieluik sta ik stil bij het projectresultaat.

Het projectresultaat

Net zoals over het projectdoel moet er ook over het projectresultaat duidelijkheid bestaan:

 • Wat ‘maak’ je nu precies?
 • Zijn het alleen de IT-aanpassingen aan systeem X?
 • Moeten ook de processen en werkinstructies worden aangepast?
 • Hoort het opleiden en trainen van de gebruikers ook bij het resultaat van het project?
 • En wie doet de nazorg?

Het duidelijk omschrijven van het resultaat vooraf voorkomt achteraf veel ellende en discussies!

Het scherp krijgen van het resultaat

Het zou het mooist zijn als je de opdrachtgever mee zou nemen naar een reeds bestaand resultaat. Helaas gaat dit niet altijd, maar houd het als optie open. 
Verleid je opdrachtgever mee te gaan om naar en vergelijkbaar project te kijken. Niet iedere opdrachtgever krijg je echter even makkelijk mee. Je kunt dan ook zelf gaan en een korte video laten maken van je bezoek. Laat foto’s zien. Interview betrokkenen. Vraag na afloop om een reactie van je opdrachtgever. Wil hij hetzelfde?

Het verschil tussen doel en resultaat

Een goede resultaatomschrijving beschrijft dus heel precies wat de opdrachtgever aan het einde van het project krijgt. Dat is iets anders dan het doel dat de opdrachtgever wil bereiken. Dat is het oplossen van het probleem.

Een goede resultaatbeschrijving

Een goede omschrijving van het projectresultaat is:

 1. Een zelfstandig naamwoord (je kan er ‘de’, ‘het’ of ‘een’ voor zetten) 
Bijvoorbeeld: Een handleiding, een boek, een brug, een koffiezetapparaat, een 24-uurs dagopvang, een audit etc.
 2. Concreet – iets dat je (bij wijze van spreken) kan laten vallen 
Bijvoorbeeld: Een schermprintje, een computer, een cursusmap, een beleidsdocument, de fysieke uitingen van een mediacampagne, een model etc. En dus niet: draagvlak, bedrijfscultuur, goede sfeer, enthousiasme etc.
 3. Iets dat de projectleider kan beloven. 
Nog een voorbeeld: Draagvlak is dus geen goede resultaatomschrijving. Je kunt allerlei acties uitvoeren die draagvlak opleveren, maar je kan niet beloven dat er na het project draagvlak is. Je resultaat kan dus wel zijn: 3 informatiebijeenkomsten, een brochure met antwoorden op de meest gestelde vragen, een advertentiecampagne in de lokale media.

Eenvoudig stappenplan voor het beschrijven van het projectresultaat:

Uitgewerkt voorbeeld stappenplan:

 1. Doel: het doel van jouw project is om de verkeersveiligheid op een stuk provinciale weg te verbeteren. Je streeft naar 15% minder ongelukken over 2 jaar.
 2. Probleem: de meeste ongelukken gebeuren op onoverzichtelijke kruispunten. Verder wordt er op een rechtstuk weg veel te hard gereden
 3. Oplossing: het aanleggen van rotondes en een verkeersdrempel
 4. Haal nu de werkwoorden weg: De resultaten van het project: één verkeersdrempel EN één (of meerdere) rotondes
 5. Opsplitsen in onderdelen: één rotonde bij de kruising met een andere provinciale weg en één rotonde bij het dorp Juinen
 6. Voeg belangrijke kenmerken toe: 2 rotondes, één waar de provinciale weg een andere provinciale weg snijdt en één bij de uitgang van het dorp Juinen EN 2 verkeersdrempels bij kilometerpaal 123 en 126.
 7. Verwachting opdrachtgever: De rotondes zijn akkoord, maar de opdrachtgever heeft beloofd niet meer verkeersdrempels aan te zullen leggen. De verkeersdrempels worden veranderd in wegversmallingen zodat het verkeer ook moet remmen.

Het resultaat van het project is in dit geval:

 • 2 rotondes, één waar de provinciale weg een andere provinciale weg snijdt en één bij de uitgang van het dorp Juinen
 • twee wegversmallingen: bij kilometerpaal 123 en bij paal 126.

In het volgende en laatste blog in deze serie sta ik stil bij de consequenties van het niet scherp hebben van het projectdoel en het projectresultaat.

Is dit voor jouw ook een herkenbare wijze om tot een projectresultaat te komen? Zo ja, hoe weet je hiervan optimaal succes te genieten? Zo niet, in welke stappen kom jij tot een bedragen projectresultaat? Plaats je reactie in het commentaarveld hieronder. Alvast bedankt!

Deel dit artikel met je netwerk

Je kunt dat doen door gebruik te maken van de knoppen hieronder voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Op deze manier kunnen ook anderen hun voordeel doen met deze informatie. Alvast bedankt hiervoor!