In dit blog gaan we dieper in op de vierde succesfactor van projecten: een hecht Team.

Hoe ontstaat een team?

Een team ontstaat niet door een groep mensen aan te wijzen en hen een team te noemen. Teamvorming is een proces. In het teamvormingsproces spelen vier thema’s:

 • Zoeken van acceptatie. Wanneer je als teamlid start in een team heb je vragen als: ‘Pas ik wel in dit team?’ , ‘Heb ik wel voldoende ervaring?’ en/of ‘Weet ik wel voldoende?’. Dit soort onzekerheden zorgt ervoor dat je gaat zoeken naar acceptatie.
 • Uitwisselen van gegevens. Interactie in een team bestaat hoofdzakelijk uit het onderling uitwisselen van gegevens.
 • Integreren van doelen/bedoelingen. In een teamontwikkelingsproces komt onherroepelijk de vraag naar voren: wat willen we nu eigenlijk bereiken en waarom? Denk aan organisatiedoelstellingen, projectdoelstellingen en individuele doelstellingen.
 • Besturen van de aanpak. Hier komt aan de orde hoe macht en invloed zijn verdeeld in het team, hoe rollen zijn verdeeld, wie de meeste kennis heeft over de inhoud van het project, wie voorzit, etc.

Een goede samenwerking wordt gecreëerd door vanaf de start herhaaldelijk aandacht te besteden aan elk van deze thema’s.

Hoe je als projectteam elkaars diversiteit benut?

Naar de kwaliteiten van de verschillende teamleden kan vanuit verschillende perspectieven worden gekeken:

 • Vanuit een tijdsoriëntatie: is iemand vooral op het verleden of op de toekomst gericht?
 • Vanuit een mensoriëntatie: is iemand vooral ondernemend (een trekker) of ondersteunend
 • Vanuit een wereldoriëntatie: is iemand vooral een denker (beschouwer) of een doener?

Bovengenoemde oriëntaties zijn terug te vinden in de verschillende teamrollen die onderkent kunnen worden: Denker, Inspirator, Ondernemer, Practicus, Conservator en Ondersteuner. Elke rol kent zijn eigen specifieke kwaliteiten, maar ook een ‘te veel’ aan deze kwaliteit. Google hier meer over. Bijvoorbeeld over de Kernkwadranten van Ofman of de teamrollen van Belbin.

Leren en ontwikkelen als team vragen om bepaalde gedragsroutines. Deze routine bestaat uit:

 1. Open vragen stellen zowel in het team als buiten het team.
 2. Luisteren naar elkaars ideeën en samen komen tot gedeelde ideeën.
 3. Terugkijken op gezamenlijke ervaringen: wat wilden we bereiken, wat hebben we gedaan, wat was het effect en wat leren we hiervan?
 4. Evalueren van teamresultaten: wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat leren we hiervan?
 5. Feedback halen bij belangrijke stakeholders op het teamfunctioneren en er samen iets mee doen.
 6. Een nieuwe aanpak uitproberen en het effect van deze aanpak meten.

Teams nemen, zeker onder tijdsdruk, niet voldoende meer de tijd om ergens anders mee bezig te zijn dan de taken die op het eindresultaat gericht zijn. Toch is het noodzakelijk om hier expliciet tijd voor vrij te maken. Hierdoor kan je nog meer uit je projectteam halen.

Is dit voor jouw ook een herkenbare succesfactoren? Zo ja, hoe weet je hiervan optimaal succes te genieten? Zo niet, welke vind jij nog veel belangrijker? Plaats je reactie in het commentaarveld hieronder. Alvast bedankt!

Deel dit artikel met je netwerk

Je kunt dat doen door gebruik te maken van de knoppen hieronder voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Op deze manier kunnen ook anderen hun voordeel doen met deze informatie. Alvast bedankt hiervoor!

Gratis het unieke ‘Schema Succesvolle projecten’

In dit Schema vind je zeer overzichtelijk alle relevante zaken die je project succesvol maken. Geen dikke pakken papier, maar de essentie van succesvol projectmanagement samengevat. Daarnaast ontvang je periodiek gratis tips en adviezen om je projecten succesvoller en met minder moeite uit te voeren.

Ontvang ik graag!