In dit Blog gaan we dieper in op de derde succesfactor van projecten: een heldere en realistische strategie.

Wat is strategie?

Strategie wordt vaak gezien als een abstracte en moeilijk grijpbare beschrijving van hoe een doel of resultaat gerealiseerd kan worden. Het roept allerlei vragen op:

 • Hoe ziet een strategie eruit?
 • Wat is een strategie anders dan een plan?
 • Hoe bepaal je een strategie?
 • Wat is eigenlijk strategisch denken en handelen?
 • Is dat eigenlijk wel iets voor mij en niet meer iets voor het hoger management?

In organisaties wordt de strategie gezien als het te volgen pad om de missie van de organisatie waar te maken. Ook in projecten speelt het vinden en volgen van ‘de juiste’ strategie een belangrijke rol en dat roept onder andere bovenstaande vragen op. Het is van belang deze vragen ook voor projecten te adresseren (Waarom?, Wat willen we bereiken?, ..). Het is namelijk een succesfactor voor een succesvol project.

Hoe komt je tot een heldere en realistische strategie?

Daarvoor moet je de volgende stappen uitvoeren:

 • Verschillende scenario’s in kaart brengen: wat zou er allemaal kunnen gebeuren?
 • Wenselijke en onwenselijke scenario’s bepalen: wat zou ik willen dat er gebeurt?
 • De eigen invloed bepalen om op het wenselijke scenario uit te komen: hoe maak ik de kans daarop zo groot mogelijk?
 • Die invloed op kernachtige wijze formuleren en vaststellen: hoe formuleer ik dat op een manier die leidend is voor ons dagelijks handelen?

Hoe kun je strategische denken en handelen?

Maar wat is een strategische wijze van denken? Welke denklijnen moet je volgen als je meer bezig wilt zijn met strategie? En welk gedrag hoort daarbij?

Hier volgen acht tips:

 1. Weet dat er verschillende wegen naar hetzelfde doel zijn.
 2. Laat ‘tegenpartijen’ niet samensmelten tot een samenhangend geheel.
 3. Denk nooit dat jouw opponenten of opgaven zwak of makkelijk zijn.
 4. Stel de loyaliteit van je medestanders met regelmaat op de proef.
 5. Stel je eigen aannames voortdurend aan de kaak.
 6. Besteed elke dag tijd aan de belangrijkste strategische uitdagingen.
 7. Beloon creativiteit en innoverend vermogen.
 8. Oefen voordat je er echt aan begint.

Aan de slag met strategie

De volgende stappen moeten gezet worden om met strategisch projectmanagement aan de slag te gaan:

 • Bespreek het succes van het project, want de belangrijkste kernopgaven en uitdagingen waar je voor staat zullen mede hun oorsprong hebben in de succescriteria.
 • Stel vast wat jouw belangrijkste uitdagingen/kernopgaven zijn om jouw project tot een succes te maken.
 • Bedenk verschillende strategieën om een kernopgave te overwinnen.
 • Kies een strategie en vertaal die naar actie. Realiseer je dat een keuze in woorden en niet in daden betekenisloos is.
 • Reflecteer regelmatig het strategisch handelen om jouw strategie daadwerkelijk waar te maken.

In de volgende Blog meer over de vierde succesfactor van een geslaagd project: Een hecht team.

Is dit voor jouw ook een herkenbare succesfactoren? Zo ja, hoe weet je hiervan optimaal succes te genieten? Zo niet, welke vind jij nog veel belangrijker? Plaats je reactie in het commentaarveld hieronder. Alvast bedankt!

Deel dit artikel met je netwerk

Je kunt dat doen door gebruik te maken van de knoppen hieronder voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Op deze manier kunnen ook anderen hun voordeel doen met deze informatie. Alvast bedankt hiervoor!

Gratis het unieke ‘Schema Succesvolle projecten’

In dit Schema vind je zeer overzichtelijk alle relevante zaken die je project succesvol maken. Geen dikke pakken papier, maar de essentie van succesvol projectmanagement samengevat. Daarnaast ontvang je periodiek gratis tips en adviezen om je projecten succesvoller en met minder moeite uit te voeren.

Ontvang ik graag!