In een vorige Blog is Actief betrokken management en gebruikers als één van de algemene succesfactoren van projecten benoemd. Nu gaan we dieper in op deze factor en wordt aangegeven hoe dit ingevuld kan worden binnen jouw project.

Voor projecten zijn de projectomgeving en meer specifiek de belangrijkste stakeholders doorslaggevend voor het succes van een project. Zij bepalen uiteindelijk of het project een succes is of niet. Hoe oefen je invloed uit op de omgeving en houd je daar voldoende sturing op?

Om enigszins te kunnen sturen op de projectomgeving, moet deze omgeving:

 • eerst in kaart worden gebracht
 • vervolgens geordend en gestructureerd
 • en ten slotte per stakeholder gespecificeerd worden.

De projectomgeving in kaart brengen

Een goede ordening komt voort uit de verschillende groepen stakeholders die vanuit eenzelfde invloedsfeer bij het project betrokken zijn:

 • Beslissers (zij die de keuzes maken)
 • Gebruikers (zij die de resultaten gaan benutten)
 • Financiers (zij die de financiële middelen beschikbaar stellen)
 • Leveranciers (zij die andere middelen/kennis beschikbaar stellen).

Deze vier categorieën zijn vervolgens te verdelen in interne en externe stakeholders, zodat er in principe maximaal acht mogelijke groepen stakeholders bij een project betrokken zijn. Voor elk van deze groepen is er voor jouw project wel een stakeholder te vinden.

De belangen van de stakeholders

Met het in kaart brengen van de belangen van de stakeholders moet je een onderscheid maken tussen enerzijds het belang van de organisatie of het organisatieonderdeel en anderzijds het belang van degene die in het kader van het project deze organisatie vertegenwoordigt.

De stakeholdersanalyse levert een grote verscheidenheid aan belangen, eisen en wensen op.  Hieruit destilleer je de stakeholderoverstijgende belangen.

Dit zijn belangen die:

 1. De individuele en specifieke belangen van alle stakeholders dienen.
 2. Een stakeholder niet alleen kan realiseren, je hebt elkaar ervoor nodig.
 3. Vertaald kunnen worden naar succescriteria of daar een directe relatie mee hebben.

Het overstijgende belang brengt focus in wat belangrijk is voor jouw projectomgeving.

Een betrokken opdrachtgever
Wat te doen als een opdrachtgever weinig of geen support geeft? Wat niet te doen is in eerste instantie een betere vraag.

Wat je niet moet doen:

 • Aannemen dat een lage betrokkenheid van de opdrachtgever wel normaal zal zijn in projecten zoals je onderhanden hebt en dat dit er nu eenmaal bij hoort.
 • Hard aan de slag gaan vanuit de gedachte dat het met de betrokkenheid van de opdrachtgever wel goed zal komen.
 • Gevoelig zijn voor uitspraken zoals ‘jij bent de expert op dit gebied, dus jij zult het ongetwijfeld beter weten dan ik’ en andere dooddoeners.

Wat je wel moet doen:

 • De ‘juiste’ vragen aan de opdrachtgever stellen.
 • Procesafspraken maken om vragen met betrekking tot het doel en het resultaat van het project op tafel te krijgen.
 • Vraagstukken vanuit andere stakeholders aan de opdrachtgever voorleggen.

Een betrokken gebruiker

Tien vuistregels voor een succesvolle project-implementatie zijn:

 1. Een goed proces leidt tot een goed resultaat.
 2. De eerste resultaten zijn klein. Maar koester ze.
 3. Kleine teams hebben kracht.
 4. Verandering heeft gevoel.
 5. Leren is experimenteren.
 6. Botsingen zijn gezond.
 7. De kracht zit in de eenvoud.
 8. Mensen willen er toe doen.
 9. Verborgen regels bepalen het spel.
 10. Zet de gebruikers voorop!

In de volgende Blog meer over de derde succesfactor van een geslaagd project: Een heldere en realistische strategie.

Is dit voor jouw ook een herkenbare succesfactoren? Zo ja, hoe weet je hiervan optimaal succes te genieten? Zo niet, welke vind jij nog veel belangrijker? Plaats je reactie in het commentaarveld hieronder. Alvast bedankt!

Deel dit artikel met je netwerk

Je kunt dat doen door gebruik te maken van de knoppen hieronder voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Op deze manier kunnen ook anderen hun voordeel doen met deze informatie. Alvast bedankt hiervoor!

Gratis het unieke ‘Vliegwiel Succesvolle projecten’

In dit Vliegwiel vind je zeer overzichtelijk alle relevante zaken die je project succesvol maken. Geen dikke pakken papier, maar de essentie van succesvol projectmanagement samengevat. Daarnaast ontvang je periodiek gratis tips en adviezen om je projecten succesvoller en met minder moeite uit te voeren.

Ontvang ik graag!