Kan Succesvolle projecten mij helpen om mijn projecten soepeler, sneller, goedkoper en met betere resultaten uit te voeren?

Succesvoller

Succesvoller

Veel projecten lopen niet zoals verwacht en gepland. Er blijkt onvoldoende voortgang, de resultaten worden niet bereikt conform verwachting, de impact op de organisatie is groter dan initieel gedacht en de samenwerking met de (software)leverancier(s) en binnen het project loopt niet zoals het zou moeten.

Sneller

Sneller

Veel projecten lopen ongewenst grote vertragingen op. De stakeholders anticiperen onvoldoende omdat zij zich niet goed realiseren wat de wijzigingen voor hen betekenen. De impact van de wijzigingen op de organisatie is vaak niet scherp. Hierdoor kan geen inschatting gemaakt worden van de benodigde middelen (geld, interne en externe resources, e.d.). Projecten lopen vaak veel trager dan gewenst.

Goedkoper

Goedkoper

Voor een succesvolle overgang moet een organisatie zowel interne partijen (denk aan HR, Verkoop, Inkoop, Productie, ICT, …) als ook externe partijen (Bank, Softwareleverancier, …) op elkaar afstemmen. Dit betekent in een vroeg stadium concrete afspraken maken over wie wanneer welke acties voor zijn rekening neemt. Niet alleen bij de daadwerkelijke implementatie, maar ook bij de voorbereidingen en het testen van de nieuwe situatie.

Optimalisatie mogelijkheden

Optimalisatie mogelijkheden

Elk project brengt optimalisatie mogelijkheden met zich mee voor uw organisatie! Dit kan variëren van kleine IT-wijzigingen, die toch al een keer gedaan zouden moeten worden, tot aan wijzigingen in processen die grote besparingen kunnen opleveren. Benut de optimalisatiekans die het project voor uw organisatie biedt!

Enkele van onze tevreden klanten

Ga naar Onze werkwijze