Projecten zijn te laat, kosten te veel en leveren niet het resultaat op dat vooraf werd verwacht.

Dit is de algemene opinie over projecten. Het succes van projecten lijkt dus vooral beoordeeld te worden op tijd, geld en kwaliteit. Dit geldt natuurlijk ook voor jouw project(en), maar bepalen deze factoren alleen het succes? Eerst een korte introductie van de verschillende manieren om tegen een project aan te kijken.

De drie perspectieven van projectsucces

Het succes van elk project heeft drie perspectieven:
1. De projectaanpak: het project is een succes als de wijze waarop het project wordt gestructureerd, gepland en beheerst van de hoogste kwaliteit is.
2. Het projectresultaat: het project is een succes als met hetgeen wordt opgeleverd aan het einde van het project kan worden gedaan wat je ervan verlangt.
3. De projectdoelstelling: het project is een succes als het projectresultaat een significante en voldoende invulling geeft aan de ambities die aan het project ten grondslag lagen.

Deze drie perspectieven zijn geen alternatieven voor elkaar, maar vullen elkaar aan. Een goede projectaanpak is op zichzelf nog geen garantie voor het realiseren van de projectdoelstellingen. Maar het succesvol realiseren van de projectdoelstellingen kan niet zonder een succesvolle projectaanpak. Dat zou immers vragen oproepen als: met welke kosten is dat dan gepaard gegaan en hoe tevreden zijn we over de wijze waarop het resultaat is gerealiseerd? Ook voor jouw project zijn dit belangrijkste invalshoeken, maar wat moet je doen om succesvol te zijn?

De cockpit van de projectleider

Om de kans op succes te maximaliseren heeft de projectleider een sturingsmodel nodig, een cockpit waar hij als (project)manager naar kan kijken om:

 • te bepalen of het project op de succeskoers ligt
 • als de koers lijkt af te wijken, waar dat in zit
 • bij afwijking te weten waar hij op moet/kan bijsturen
 • inzicht te hebben in wat die bijsturing van hem gaat vragen.

Succescriteria van een project

Een project is een succes als de oorspronkelijke ambities van het project zijn gerealiseerd, het projectresultaat daartoe het beste middel is gebleken en de projectaanpak de meest efficiënte weg daar naartoe was. Als dat niet is gelukt, is het project mislukt. Daarmee is het succes van een project gedefinieerd, maar zijn er nog andere criteria waarmee je het succes van een project kunt vaststellen. Universele succescriteria voor projecten zijn:

 • De ambities die aan het project ten grondslag lagen, zijn bereikt.
 • De businesscase (wat levert het project op en wat moet je erin steken) is gerealiseerd binnen de belangrijkste randvoorwaarden.
 • De interne en externe stakeholders zijn tevreden met het project en het eindresultaat.

Succesfactoren van een project

Naast de bovengenoemde en herkenbare succescriteria wordt duidelijk dat hieruit ook projectsuccesfactoren kunnen worden gedestilleerd.

De universele succesfactoren voor een project zijn: (klik op de factor/link voor het gehele blog)

 1. focus en inspiratie
 2. een actief betrokken management en gebruikers
 3. een heldere en realistische strategie
 4. een hecht team
 5. flexibiliteit en creativiteit
 6. planning en control

Wat deze succesfactoren verder inhouden en hoe je eraan kunt werken om jouw project te laten slagen, wordt de komende periode in dit Blog verder uitgediept en vertaalt naar jouw project(en).

Zijn dit voor jouw ook herkenbare succesfactoren? Zo ja, hoe weet je ze optimaal te gebruiken? Zo niet, welke vind jij nog veel belangrijker? Plaats je reactie in het commentaarveld hieronder. Alvast bedankt!

Deel dit artikel met je netwerk

Je kunt dat doen door gebruik te maken van de knoppen hieronder voor Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google+. Op deze manier kunnen ook anderen hun voordeel doen met deze informatie. Alvast bedankt hiervoor!

Gratis het unieke ‘Vliegwiel Succesvolle projecten’

In dit Vliegwiel vind je zeer overzichtelijk alle relevante zaken die je project succesvol maken. Geen dikke pakken papier, maar de essentie van succesvol projectmanagement samengevat. Daarnaast ontvang je periodiek gratis tips en adviezen om je projecten succesvoller en met minder moeite uit te voeren.

Ontvang ik graag!